Collografi Bilder Mitt konstnärsskap På gång Kontakt CV

Mitt konstnärsskap

Jag gillar starka uttryck. Jag vill beröra med mina bilder och tror att det som berör mig också berör andra.

Men när jag målar tänker jag mest på formen och på att det fungerar visuellt.

Inspirationen går jag inte och väntar på, den kommer under arbetet.

De olika subjekten som deltar i målningarna fablerna eller barnens bildvärld. Händelserna som utspelar sig äger däremot inte rum i en lättsam barnkammarvärld. Istället verkar figurerna fungera som alter egon, personliga eller andras, vars uppgifter är att skildra människors utsatthet, sårbarhet, lidelser och böjelser.

Allvaret biter till emellanåt.

Jag arbetar med collografi, en grafisk teknik i små serier där varje bild blir unik, ett original.


Copyright 2010 Your Company